Jdi na obsah Jdi na menu
 


V oboru sportovní kynologie je mnoho a mnoho směrů, kterými se psovod může ubírat. Mezi jeden z nich patří i mezinárodní zkušební řád (MZŘ) a oblast IPO. Do tohoto celku nedávno přibyla (tedy přesně se datuje k 1.1.2007) i nová zkouška. Nazývá se IPO-V, tedy mezinárodní předzkouška pracovních plemen FCI. Svou funkcí se podobá zkoušce ZM, která patří do národního zkušebního řádu (NZŘ). Prakticky je to tedy předzkouška zkoušek všeobecných IPO prvního až třetího stupně.

K jejímu úspěšnému splnění musí pes dosáhnout doporučovaného věku. A to je nejméně 14 měsíců. Zkouška nemusí být splněna k postupu na zkoušku IPO1. Jejím obsahem jsou všechny tři tradiční části. To znamená stopa, poslušnost a obrana. Každý oddíl má maximální počet bodů 100, a tedy součet všech tří oddílů udává číslo 300 bodů. Minimální bodová hranice ke splnění oddílu je 70 bodů.

 

V oddílu „A" = stopě, si psovod stopu klade sám. Její délka musí být minimálně 200 kroků. Celá stopa má 2 úseky, jeden lom přibližně o 90°, a také 1 předmět psovoda. Po našlapání stopy následuje ihned její vypracování psem. Limitováno je to 10 minutami. Za uvedení psa na stopu dostáváte max. 10 bodů, za její sledování v úsecích max. 60, za jeden předmět max. 20 bodů. Všeobecná ustanovení jsou stejná jako u ostatních zkoušek mezinárodního zkušebního řádu.

 

V oddílu „B" = poslušnosti, platí ustanovení jako při „B" zkoušky IPO1. Pouze zkouška IPO-V se liší svými cviky.

  • Ovladatelnost na vodítku = 20 bodů
  • Ovladatelnost bez vodítka = 30 bodů
  • Odložení vleže za pochodu s přivoláním = 15 bodů
  • Aport volný = 10 bodů
  • Skok přes překážku = 10 bodů
  • Dlouhodobé odložení = 15 bodů

 

V oddílu „C" = obraně, platí taktéž ustanovení podle zkoušky IPO-1. Figurant obušek používá pouze k zastrašení psa. TSB není prověřováno.

o   Vystavení a vyštěkání = 15 bodů

o   Pokus o útěk figuranta = 30 bodů

o   Útok na psovoda a psa = 50 bodů

o   Boční doprovod = 5 bodů

 

Zkouška končí úspěšným překonáním limitu 210 bodů, a to v každém oddílu minimálně 70 bodů.